Instrukcije za roditelje

Vaspitno-obrazovni programi

 

download (1)Savremena predškolska ustanova ima zadatak da svoj deci obezbedi povoljnu društvenu i materijalnu sredinu sa svim potrebama, uslovima i podsticajima za razvoj bogatih, raznovrsnih i osmišljenih aktivnosti, kojima ona mogu da se predano bave koristeći svoje ukupne potencijale za razvoj sposobnosti. Potrebno je deci omogućiti, na najnižim uzrastima, da se igraju, praktično, konstruktivno i stvaralački da deluju, komuniciraju i sarađuju sa svojim vršnjacima, ali isto tako i sa odraslima u ustanovi i van nje. 

Predškolsko detinjstvo je najburniji period razvoja i svaki od uzrasta u okviru detinjstva ima svoje specifičnosti. Vođenje računa o ovim specifičnostima, kao i individualnim karakteristikama svakog deteta, uslov je za uspešan vaspitno-obrazovni rad.

Svi programi su prilagođeni dečijim potrebama i interesovanjima koji ih ohrabruju i podstiču da što uspešnije razviju svoje potencijale, pritom, potpuno motivisani, ispunjeni zadovoljstvom, upornošću i istrajnošću.


Zahvaljujući dobrim materijalno - tehničkim uslovima deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.

Vaspitno-obrazovni rad u našoj ustanovi odvija se na srpskom i na mađarskom jeziku.

U našoj predškolskoj ustanovi zaposlen je visoko obrazovan i stručan kadar koji svojom posvećenošću, ličnim zalaganjem i stručnim usavršavanjem, doprinosi ostvarivanju visoko postavljenih ciljeva, primenjujući novine u svom radu, a za dobrobit svih mališana koji borave kod nas.

298964
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30