Instrukcije za roditelje

Saradnja sa društvenom sredinom

Lokalna zajednica je grupa ljudi povezanih istim okruženjem, kulturološkim navikama i praktičnim interesima. Roditelj je deo lokalne zajednice, a on je prvi koji upućuje svoje dete u to kako da postane deo zajednice i kako se uključuje u društvo. Da bi dete uključivanje u društvenu sredinu prihvatilo sa radošću i da bi se osećalo bezbedno i sigurno potrebno je da ono prilikom prvog dolaska u predškolsku ustanovu uoči prijateljski odnos vaspitača sa njegovim roditeljem.
Predškolska ustanova je mesto življenja predškolskog deteta, postoji da bi zadovoljila potrebe roditelja i dece, zatim ispunjava sve društvene potrebe i uslove, a sa ovim svojim značajem je centar lokalne zajednice. Ona i njeni programi imaju efekat na razvoj dece samo onda kada mu pružaju priliku da bude „svoje“, a to znači da može da menja, da se sam menja i da se razvija, a to Ustanova postiže programom koji uključuje roditelje i lokalno okruženje. Da bi predškolsko vaspitanje i obrazovanje predškolske dece preraslo u društveno vaspitanje, neophodno je da se predškolska ustanova poveže sa društvenom sredinom i da se otvori za širi uticaj društvene sredine.

Za svaku radnu godinu planiramo dobro postavljenu i organizovanu saradnju. Ojačavanje i učvršćivanje već postojećih saradničkih odnosa sa raznim društvenim, javnim i privatnim institucijama, kako bismo omogućili deci da upoznaju razne sfere javnog života, što u velikoj meri određuje uspešnost ostvarivanja programa u celini.
U skladu sa tim nastavićemo saradnju sa Mesnim zajednicima u svim naseljenim mestima, pospešićemo saradnju sa kancelarijom za mlade i učestvovati na raznim projektima.
U okviru manifestacije „Dečija nedelja“ sarađivaćemo sa raznim društvenim strukturama (Dom kulture, Narodna biblioteka, Osnovne škole...)
U cilju upoznavanja sa raznim zanimanjima i ustanovama, te unapređenju zdravlja i značaja očuvanja zdravlja, posetićemo Dom zdravlja, stomatološku ordinaciju, apoteke...
Takođe ostvarićemo saradnju i sa Poštom, te Lovačkim udruženjem, upoznati DVD, posetiti Javno komunalno preduzeće, private prodavnice i zanatske radnje po naseljenim mestima, ali će se podjednako pridavati značaj upoznavanju dece sa seoskim domaćinstvom i ekonomskim dvorištima.
U cilju kulturnog vaspitanja i obrazovanja deci će mo omogućiti posete muzejima, te prisustvo pozorišnim predstavama kao i izložbenim postavkama, organizovaćemo posetu Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, a nastavićemo i ojačati saradnju sa fotografima, snimateljima kao i lokalnom televizijom i dr.

298968
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30