Poštovani roditelji, kao i prethodne godine i ove godine, upis u vrtić vršiće se elektronskim putem. Ova usluga omogućava besplatnu i elektronsku prijavu dece za upis u vrtić, koja će biti aktivna od 01.04.2021. godine i trajaće zaključno sa 30.04.2021. godine. Sva dodatna obaveštenja imaćete na našem sajtu, kao i putem formiranih grupa sa vaspitačima, putem lokalnih medija i na oglasnim tablama naših objekata.
I ove godine elektronski upis u vrtić. Upis će početi od 01.04.2021. godine i trajaće zaključno sa 30.04.2021. godine.

Instrukcije za roditelje

Preventivna zaštita

Preventivna zdravstvena zaštita dece predškolskog uzrasta, koji ostvaruju boravak u Predškolskoj ustanovi ''Pava Sudarski''Novi Bečej, bazira se na osnovu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilniku o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti jedinstvenom zdravstvenom doktrinom : vrši se prema jedinstvenim stručno metodološkim i doktrinarnim uputstvima utvrđenim od strane referentne zdravstvene ustanove, koje je donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Formiranje zdravih navika kod dece osnovni je zadatak i prioritetni sadržaj rada u sprovođenju preventivno-zdravstvene zaštite u predškolskoj ustanovi. Ovim aktivnostima obuhvataju se održavanje lične higijene, pravilna ishrana, zaštita životne sredine, fizičko-rekreativne i druge aktivnosti koje doprinose očuvanju i unapređivanju zdravlja.

Za formiranje zdravih navika kod dece od izuzetnog je značaja učešće roditelja, koji su pre svih, najviše zainteresovani i odgovorni za zdravlje, zdrave navike i ponašanje svog deteta. Aktivnosti na formiranju zdravih navika kod dece sprovodiće se u okviru svih redovnih aktivnosti za vreme boravka u ustanovi i primenom odgovarajućih metoda, programa, sredstava i oblika zdravstvenog-vaspitnog rada, adekvatnih za odgovarajući uzrast, a prema uputstvima Ministarstva zdravlja.

Programski zadaci preventivno – zdravstvene zaštite dece, kao i mere za očuvanje i unapređenje zdravlja dece, odvijaju se kroz sledeće oblike rada :

1. Opšte mere na unapređenju i očuvanju zdravlja dece
2. Sistematsko praćenje rasta, razvoja i očuvanju zdravlja dece
3. Mere pravovremenog sprečavanja i ranog otkrivanja poremećaja i bolesti
4. Zdravstveno – vaspitni rad

 

225226
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30