Poštovani roditelji, obaveštavamo vas da će upis dece u predškolsku ustanovu za radnu 2023/2024. početi 01.04.2023. godine. Upis će se kao i prethodnih godina vršiti elektronskim putem (putem portala e-Uprave). Sva uputstva ćete blagovremeno imati dostupna na sajtu vrtića u urbrici Upis u vrtić. Za početak ukoliko niste registrovani na portalu e-Uprave uputstvo možete pronaći u gore navedenoj rubrici, kako bi olakšali ceo postupak pre otvaranja konkursa.

Ishrana dece

Osnovu za programske zadatke ishrane dece čine: analiza kvaliteta ishrane u predhodnoj godini, Pravilnik o normativu društvene ishrane dece u ustanovama za decu i Uputstvo za njegovu primenu.

Pravilna ishrana podrazumeva obezbeđivanje unosa svih hranljivih sastojaka u pravilnom odnosu. Obezbeđivanje pravilne ishrane vrši se pravilnim izborom namirnica, koje mora da budu: sveže, zdrave, higijenski ispravne, termički pravilno obrađene.

Deci se u ustanovi kroz tri obroka dnevno doručak, užinu, ručak obezbeđuje pravilan unos potrebnih hranljivih sastojaka, u pravilnom vremenskom rasponu, što je jednako važno, da deca ne bi osetila glad ili dobijala obrok pre vremena i tako se osetila prezasićena. Da bi dečji organizam iskoristio hranljive sastojke, obroci trebaju biti lepo servirani, ukusno pripremljeni, toplo i ljubazno preporučeni.

Ustanova kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta ishrane kroz primenu novih principa i standarda, stalnom edukacijom i održavanjem različitih aktivnosti sa decom...

Prioritetni zadaci ishrane su:

• Stalno praćenje i unapređenje ishrane u smislu unošenja novih jela i namirnica;

• Korigovanje eventualnih nedostataka u zadovoljenju pojedinih hranljivih sastojaka naročito pojedinih vitamina; 

• Korigovanje suficita u mastima i ugljenim hidratima;

 • Stalna provera kvaliteta namirnica i rada na očuvanju njihove biološke i hranljive vrednosti tokom pripreme i termičke obrade;

• Stalna provera kvaliteta i kvantiteta gotovih jela;

• Poboljšanje sanitarno higijenskih i organizacionih uslova priprema hrane;

• Jelovnik će biti sastavljan na 30 dana

 

 Najnovijapiramida  Savrsenodnosnamirnicanatanjiru

 

Jelovnik

1. poludnevni boravak - MART mesec

2. celodnevni boravak - MART mesec 

 

341274
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31