Poštovani roditelji preliminarne spiskove dece upisane u predškolsku ustanovu "Pava Sudarski" po objektima možete pogledati u rubrici "Upis u vrtić".

VASPITNI STILOVI RODITELJA

Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva „postavljanja granica detetu“ i karakteristike tih granica (slabe ili rigidne). U socijalnom kontekstu razvoja deteta neosporan je značaj porodice i vaspitnog uticaja roditelja. U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo više vaspitnih stilova roditelja, kao što su:

Autoritativni vaspitni stil se odlikuje bliskošću roditelja i dece. Roditelji postavljaju razumna ograničenja, daju sugestije i uputstva, ali dozvoljavaju otvorenu komunikaciju sa decom (obrazlažu svoje stavove, pitaju decu za njihove potrebe ) i dopuštaju izvestan stepen slobode u pogledu mogućnosti izbora i donošenja odluka. Participacija dece, otvoreno traganje za rešenjima, racionalno obrazloženje odluka i podsticanje samoodgovornosti su karakteristike autoritativnog vaspitnog stila. Deca poštuju roditelje i veruju u njihov sud i dobronamernost.

Autoritarni vaspitni stil se odlikuje nametanjem neprikosnovenog roditeljskog autoriteta. Roditelji izdaju naloge ~ deca slušaju i izvršavaju. Komunikacija između roditelja i dece je jednosmerna: nalog ~ izvršenje, a odnosi između roditelja i dece su napeti i kruti.

Permisivni vaspitni stil se karakteriše ne postavljanjem nikakvih posebnih zahteva ili ograničenja deci. Ovakvi roditelji, koji inače mogu biti veoma topli i brižni roditelji, se ne suprotstavljaju svojoj deci, imaju problema da ih kontrolišu. Odnosi roditelja i dece su obično dobri, oni su „najbolji drugovi„ svojoj deci, ali ceh se obično plaća suviše kasno, tako što deca bez zahteva često ne ostvare onoliko koliko su mogla.

Odbacujući, zanemarujući vaspitni stil odlikuje roditelje koji zapravo i nisu niti uključeni niti zainteresovani za svoju decu. Oni niti postavljaju neke posebne zahteve niti vode računa o razvojnim potrebema svoje dece. Deca ovakvih roditelja ispoljavaju najviše emocionalnih problema i problema u ponašanju, pokazuju naročito nizak nivo samouvažavanja, samokontrole, slab uspeh u školi, sklonost zloupotrebi supstanci ili prestupničkom ponašanju.

Najbolje rezultate pokazuje autoritativni vaspitni stil, gde su roditelji topli, brižni, angažovani, spremni da decu stavljaju pred zadatke, ali im daju i dovoljno slobode, a sve to se odvija u atmosferi međusobnog uvažavanja, participacije i otvorenog dijaloga sa racionalnim obrazloženjima.

670037
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31