Poštovani roditelji preliminarne spiskove dece upisane u predškolsku ustanovu "Pava Sudarski" po objektima možete pogledati u rubrici "Upis u vrtić".

Njeno ime nosi naša Ustanova

Predškolska ustanova, osnovana je od strane Narodnog odbora opštine Novi Bečej 01.09.1955. godine sa sedištem u Novom Bečeju i to pod imenom borca sa Sutjeske, Paulina – Pava Sudarski.

download

Paulina je rođena 12.07.1914. godine u Novom Bečeju, gde je završila osnovnu školu. Posle završene gimnazije studirala je primenjenu umetnost u Beogradu. Zatim prelazi na Akademiju likovnih umetnosti.

Slikar divnih lirskih pejzaža svog rodnog Novog Bečeja i Vojvodine. U Beogradu se formirala kao čovek, slikar, ali ljubav prema rodnom kraju nikad nije prestajala, uvek se osećala dužnikom svog zavičaja.

Po završetku studija bila je professor crtanja u Zemunu, Skoplju i na Cetinju, gde ju je i rat zatekao. Tog 13.06.1943. godine, osvanuo je najteži dan borbe na Sutjesci gde su boric ginuli jedan za drugim. U žaru da pomogne svim borcima u nevolji, Paulina se našla na meti mitraljeskih rafala i istog dana poginula.

Naši počeci

Do 1955. godine zabavišta su bila pri školama. Bilo je 4 grupe na srpskom jeziku (2 grupe u Vranjevu i 2 grupe u Novom Bečeju) i 2 grupe na mađarskom jeziku ( 1 u Šušanju i 1 u centru Novog Bečeja). Zabavište postaje samostalno 01.09.1955. godine, sa svojom upravom i počinje da se isklljučivo bavi problemima rada i razvoja svojih grupa.

Za prvog upravnika postavljena je zabavilja Marija Grujić koja se zalagala za smanjenje broja dece u grupama (jer je bilo tada i do 60 dece u grupi mešovitog uzrasta) i za proširenje mreža vrtića. Takođe, opremljenost vrtića je bila velika poteškoća, a sa velikim trudom i zalaganjem zabavilje i uz podršku roditelja, došlo se do odgovarajućeg nameštaja (male stolice i stolovi), te do prvih didaktičkih materijala.

Do velikih promena dolazi 1957. godine kada sa radom počinje prva vaspitačica sa završenom petogodišnjom školom za vaspitače Zagorka Žebeljan (Miloradović). Ona se zalagala da se zabavilje nazivaju vaspitačicama, jer više ne postoji zabavljanje i samo čuvanje dece, već rad ima vaspitno-obrazovni karakter. Ona postaje upravnik dečijeg vrtića 01.09.1960. godine, koja se trudila da unapredi vaspitno-obrazovni rad.

1962. godine dolazi do integracije zabavišta iz Kumana, Novog Miloševa I Bočara. Dečiji vrtić “Pava Sudarski” je tada u svom sastavu imao 11 objekata, 21 vaspitnu grupu, od toga je 15 bilo na stpskom jeziku, a 6 grupa na mađarskom jeziku, a grupe su bile podeljenje po uzrastu.

Ustanova danas

Ustanovu danas čine osam objekata raspoređenih na četiri naseljena mesta (Novi Bečej, Novo Miloševo, Bočar i Kumane). Obuhvata decu uzrasta od 1 – 6,5 godina. Osnovna delatnost Ustanove je vaspitanje, obrazovanje, nega, ishrana, kao i preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece. Vaspitno-obrazovni rad se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

Više od sto godina duga tradicija predškolstva u Novom Bečeju utkana je u iskustvo i živote ljudi koji su radili i rade sa decom, isto vreme je oslonac i podrška kvalitetu, entuzijazmu, kreativnosti, stručnosti ... kao i imperativima u radu, ali i obaveza poštovanja onog što je deo atmosfere, duha i ugleda Ustanove. Sa jedne strane istorija, afirmativna i obavezujuća, a sa druge strane praćenje savremenih tokova i naučnih dostignuća, dve su glavne snage koje oblikuju rast i razvoj Ustanove, od malih pojedinačnih vaspitnih grupa na početku do onog što je PU ''Pava Sudarski'' danas.

670112
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31